Coronatest bij u in de buurt?

Published Jan 11, 21
6 min read

Coronavirus Covid-19 Informatie

Het college van B&W geeft de gemeenteraad geregeld updates tijdens de coronacrisis. U leest de update van 8 mei 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 8 mei). Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden.

Lees op de website van Rijksoverheid: Hoe stap voor stap de maatregelen versoepeld worden (Corona op de werkvloer - Autoriteit Persoonsgegevens). Er lijkt onduidelijkheid te bestaan over hoe en in welke mate GGD’en op dit moment bron- en contactonderzoek doen als onderdeel van de bestrijding van het coronavirus. Bron- en contactonderzoek is een kerntaak van het dagelijks werk van de GGD en is nog steeds een speerpunt voor alle GGD’en in Nederland.

a - Coronavirus (COVID-19) informatie - IDEXX Nederland. zorgmedewerkers, politie, leraren etc) hebben de GGD’en op dit moment ruim voldoende capaciteit. Zowel qua testen als qua bron- en contactonderzoek. Het Rijk heeft aangekondigd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) te versoepelen. Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen. Zij kunnen de aanvraag doen zodra de ministeriële regeling - die de uitbreiding regelt - van kracht is.

Coronavirus Covid-19

Zodra de regeling van kracht is, kondigen we dit op deze site aan. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei indienen bij de gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020. Commerciële sportaanbieders mogen onder de zelfde voorwaarden als sportverenigingen buitensportactiviteiten voor kinderen tot en met 18 jaar aanbieden.

Meer informatie op de pagina Sporten en coronavirus. In de veiligheidsregio Haaglanden is het vanaf vandaag weer toegestaan om kinderen tot en met 12 jaar samen buiten te laten spelen onder toezicht van een ouder of voogd. Deze volwassenen dienen daarbij voortdurend een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter te bewaren.

Lees meer. Sportverenigingen mogen vanaf 29 april starten met buitensportactiviteiten als ze voldoen aan de randvoorwaarden. Commerciële sportaanbieders kunnen nog niet starten met het aanbieden activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar - Coronavirus (COVID-19) in de regio Amsterdam - Gemeente .... Daarover moet nog een besluit genomen worden. Meer informatie op de pagina Sporten en coronavirus. Na een aantal weken waarin niet in georganiseerd verband mocht worden gesport, heeft het kabinet in de persconferentie van 21 april enkele versoepelingen aangekondigd.

Covid-19 Nieuwe Coronavirus Rivm

Sportverenigingen hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin staat aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om te starten met buitensportactiviteiten. COVID-19 nieuwe coronavirus RIVM. Meer informatie op de pagina Sporten en coronavirus. Afgelopen week is er verwarring ontstaan over de behandeltermijn van aanvragen voor de noodmaatregel levensonderhoud zelfstandige (ook bekend als Tozo). Dit is vervelend voor ondernemers die in de problemen zijn geraakt.Ondernemers die de Tozo hebben aangevraagd, ontvingen hierover een e-mail. Er komt meer ruimte voor kinderen en jongeren maar de maatregelen die gelden om de verspreiding van corona te voorkomen en te vertragen blijven gelden tot en met 19 mei 2020. Ook komend weekeinde moeten de regels in de hele Veiligheidsregio Haaglanden gerespecteerd worden.

Coronavirus En Covid-19 Bij DierenActuele Informatie Over Het Coronavirus Covid-19

Daarnaast blijven de parkeergelegenheden bij parken, stranden en recreatiegebieden afgesloten. De parken blijven voor buurtgenoten vooralsnog gewoon open, maar met de hernieuwde oproep toch vooral afstand te bewaren. Barbecueën is in de meeste parken verboden. Tijdens Koningsdag gelden onverkort dezelfde coronamaatregelen. De traditionele feestelijkheden zijn overal in de regio komen te vervallen.

Coronavirus Covid-19 Informatie Voor Professionals - Ggd

Thuis én samen. Koningsdag is anders dit jaar, daar is geen twijfel over mogelijk. De Oranjebond heeft Koningsdag omgedoopt in Woningsdag. Door de coronacrisis gaan evenementen, de Aubade, de Koningsspelen en de vrijmarkten niet door en viert men Koningsdag in en om de eigen woning. Op vrijdag 24 april zou de Lintjesregen plaatsvinden.

Het Coronavirus: Hoe Gaan Wij Ermee Om?Algemene Informatie Over Het Coronavirus

De gemeente feliciteert hen van harte! Helaas konden de versierselen door de coronacrisis niet worden uitgereikt. Sportverenigingen willen logischerwijs weer gaan sporten met jeugd vanaf 29 april. Hierover ontvangt de gemeente veel vragen. Helaas kunnen wij deze vragen nog niet allemaal beantwoorden (Wat meet de PCR-coronatest precies (en wat niet)? - RTL ...). De noodverordening voor onze regio wordt aangepast. Die moet meer helderheid geven voor de gemeentes, en dus voor de verenigingen.

Het college van B&W geeft de gemeenteraad geregeld updates tijdens de coronacrisis. U leest de update van 22 april 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 24 april). De maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren.

Actuele Informatie Over Het Coronavirus Covid-19

‬ GGD Haaglanden onderzoekt ons gedrag bij de bestrijding van het coronavirus (Alles over het coronavirus op een rij). Hoe gaat men om met de maatregelen, hoe wordt het ervaren? Alle GGD'en onderzoeken dit in hun regio in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wilt u deelnemen? Dat kan via deze link! Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

U leest de update van 15 april 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 17 april). Op 9 april is een nieuwe noodverordening (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020) in de Veiligheidsregio Haaglanden vastgesteld. Deze nieuwe noodverordening treedt met onmiddellijke ingang in werking. Op de zaterdagmarkt in Voorburg zijn vanaf 11 april non-foodkramen weer welkom. Algemene informatie over het Coronavirus - Hollands Kroon.

Een van de maatregelen is dat er meer ruimte is gemaakt op de markt. Hierdoor is het mogelijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De verwachting is dat non-foodkramen veilig kunnen terugkeren. De marktmeester en handhavers houden de markt de hele dag in de gaten en grijpen in als dat nodig is.

Informatie Over Coronavirus Covid-19

Het college heeft aan de gemeenteraad gevraagd om een coronabudget van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor financiële steun om de sociale infrastructuur te beschermen, zodat organisaties met een publieke taak (sport, cultuur, zorg en welzijn) zoveel mogelijk overeind blijven. Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Het skatepark naast The Mall of The Netherlands en de fitplekken in Park ’t Loo en Prinsenhof sluiten vanaf 3 april voorlopig. Ook de parkeerterreinen van recreatieterrein Vlietland worden in het weekend afgesloten. De Wet zorg en dwang en COVID-19 - Dwang in de zorg. Hiermee moet worden voorkomen dat mensen door het mooie weer massaal naar deze plekken gaan, waardoor de richtlijnen van het RIVM om het coronavirus te bestrijden niet kunnen worden nageleefd.

Het college van B&W houdt de gemeenteraad op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie en de voortgang van de dienstverlening. U leest de update van 1 april 2020 bij de ingekomen stukken van de raad (van vrijdag 3 april). Het kabinet verlengt alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus tot en met dinsdag 28 april 2020.

Coronavirus Covid-19

In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Coronavirus COVID-19 - GGD Hollands Noorden. Evenementen en bijeenkomsten blijven verboden tot 1 juni. Lees meer. De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft donderdag 26 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de lokale samenleving. Naast de landelijke steun, biedt de gemeente vanaf nu ook lokale ondersteuning aan ondernemers, zzp’ers, (sport)verenigingen, inwoners, culturele instellingen, zorg- en welzijnsorganisaties . Want alleen samen kunnen we dit aan. Het college van B&W houdt de gemeenteraad op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie en de voortgang van de dienstverlening.

More from Gezond leven

Navigation

Home

Latest Posts

Trainingsschema's Voor Droog Trainen

Published Nov 25, 21
7 min read

Buikvet Challenge

Published Nov 13, 21
7 min read